Reference

AERO VODOCHODY AEROSPACE

Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je největší letecký výrobce v České republice. Patří mezi historicky největší producenty cvičných proudových letounů na světě a spolupracuje s předními světovými leteckými výrobci.

V oblasti celních služeb se jedná o našeho významného zákazníka, se kterým spolupracujeme již od roku 2006. Neveřejné celní pracoviště se nachází přímo v prostorách společnosti AERO, kde zajišťujeme kompletní celní služby především v ekonomických režimech v rámci aktivního zušlechťovacího styku.