Zvláštní celní režimy

Zvláštní celní režimy

Pro zvláštní celní režimy zajišťujeme veškeré potřebné doklady, monitoring průběhu celního řízení a vizualizace veškeré dokumentace, prostřednictvím Celního portálu PST CLC Mitsui-Soko. Ten je k dispozici zcela zdarma.

S vyřízením a projednáním níže uvedených zvláštních celních režimů má naše společnost dlouholeté zkušenosti, proto garantujeme jejich řádnou realizaci u příslušných celních úřadů.

Naši odborníci vždy najdou způsob, jak co nejefektivněji celý proces nastavit s maximální úsporou časovou i finanční.

Tranzitní operace

Celní sklad

AZS – režim aktivního zušlechťovacího styku

PZS – režim pasivního zušlechťovacího styku

Režim konečného užití

Tranzitní operace

Režim tranzitu slouží pro přepravu zboží pod celním dohledem mezi dvěma celními úřady. Službu tranzit jsme schopni poskytnout jak na jejím začátku (zahájení), tak na jejím konci (ukončení) formou zjednodušení, tedy s možností přímé dopravy z/do místa dohodnutého se zákazníkem.

Vystavujeme a ukončujeme:

  • T1, T2 doklady (v systému NCTS)
  • Karnet TIR
  • ATA Karnet

Společně s vystavením/ukončením tranzitní operace poskytujeme:

  • Zajištění celního dluhu
  • Podporu při pátrání po neukončené tranzitní operaci
  • Podporu v případě fyzické kontroly zboží vyhlášené CÚ

Celní sklad

V našich celních skladech můžete skladovat zboží bez okamžité platby cla na prakticky neomezenou dobu.
Dalším využitím je uskladnění zboží před propuštěním do volného oběhu za využití následného čerpání celních kvót, suspenzí.

Podrobnější informace o našich celních skladech v Praze (Úžice)Brně (Modřice) a Ostravě naleznete na samostatné stránce. Dále můžete využít náš dočasný celní sklad v areálu mezinárodního letiště Praha Ruzyně.

AZS - režim aktivního zušlechťovacího styku

Umožňuje výběr cla na základě celní sazby vztahující se na finální zpracovaný výrobek, a dále umožňuje zpracování zboží a jeho následný zpětný vývoz mimo EU bez výběru cla.

PZS - režim pasivního zušlechťovacího styku

Umožňuje výběr cla při zpětném dovozu pouze z přidané hodnoty v třetí zemi (cena práce a materiálu). V případě záručních oprav umožňuje při zpětném dovozu bezcelní zacházení.

Režim konečného užití

Umožňuje bezcelní zacházení u vybraného zboží na základě druhu zpracování či využití dováženého zboží.